Strandvejen 263

2920, Charlottenlund

Strandvejen 263

2920, Charlottenlund

P. CARLS VENNER

 

Vi har opbygget en vennegruppe, som idag har ca. 120 deltagere.

Hvis mere end 100 gruppemedlemmer indbetaler hver 200 kr. om året, kan kollegiet søge om refusion af moms. Det har stor betydning for kollegiets økonomi i forbindelse med restaureringsarbejdet.

Man tilmelder sig her til højre på siden. Efter at have indtastet sine kontaktoplysninger og trykket tilmeld vil et pop-up vindue åbne, og man bliver bedt om at indtaste sine visa/dankort oplysninger. Herved overføres 200 kr til kollegiets støtteforening, og du vil fremover modtage information om arrangementer for gruppens medlemmer. NB! Man skal bruge en computer ved tilmeldingen (ikke smartphones og tablets), og ungå at bruge Internetbrowseren explorer, da denne ikke fungerer med vores betalingssystem. I tilfælde af problemer kan man i stedet overføre til reg 2045 konto 6280 417 767. Vi vil dog foretrække at I benytter betalingsystemet

Vi har kontaktet tidligere administratorer og bedt dem om sammen med Kollegiets formand at være den første gruppeledelse. Ledelsen vil præcisere vennegruppens formål og aktiviteter.

Vi har foreløbig følgende oplæg til den kommende ledelse i tankerne:

  • En årlig sammenkomst på kollegiet med deltagelse af relevante talere.
  • En mentorordning, hvor erfarne tidligere kollegianere kan hjælpe yngre med deres karriere.

Senere skal bestyrelsens sammensætning, vedtægter og de konkrete planer fremgå af hjemmesiden.

P. Carl. Petersens kollegium udgøres af en stor bevaringsværdig villa og en mindre bolig (tidligere gartnerbolig). Begge er over 100 år gamle, og derfor er der løbende behov for vedligeholdelse. Beboere og bestyrelse føler et stort ansvar for at bevare kollegiet i en stand, så også fremtidens studerende kan få glæde af den smukke bygning og den flotte natur.

Da kollegiet ikke har andre indtægter end beboernes månedlige betaling af husleje, er der meget begrænsede midler til at udføre disse opgaver, og der er derfor behov for at søge fondsmidler. Kollegiet har derfor, i samarbejde med bestyrelsen, en nedsat fundraising-gruppe bestående af tre kollegianere, der har som mål at rejse penge til kollegiet.

På nuværende tidspunkt, er vi igang med at ansøge diverse fonde til en gennemgribende renovering af kollegiets Gartnerbolig og tilhørende anneks. Holm & Grut Arkitektfirma rådgiver os om dette projekt, og hjælper os med at udforme projektmateriale til fondsansøgning.

Fonde der har støttet kollegiet:

  • A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • AUGUSTINUS FONDEN
  • KNUD HØJGAARDS FOND
  • AAGE og JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

Tilmelding

Ved tilmelding til P. Carls Venner vil du starte et abonnement gennem vores betalingsudbyder Stripe. Kontingentet bliver trukket én gang årligt (på din tilmeldingsdato) og PCP vil fremgå på din kontooversigt.

Klik og tilmeld dig eller scan QR kodeStripe QR code