Strandvejen 263

HISTORIE

P. Carl Petersens Kollegium har eksisteret som kollegium siden 1948, og ligger i villaen Skovbakken, kaffegrosserer Peter Carl Petersens gamle villa. Petersen døde i 1945, og han havde bestemt, at hans prægtige bolig skulle overgå til et kollegium for unge studerende af begge køn ved Københavns Universitet og ved Handelshøjskolen (nu Copenhagen Business School). Før indvielsen af kollegiet lød en overskrift i Villabyernes Blad den 10. september 1942: “Skovshoved faar Verdens skønneste Kollegium”, og kollegiet må da også siges at være smukt med dets klassiske arkitektur og en beliggenhed mellem hav og skov. En gang havde villaen endda sin egen private strand, der lå foran huset, hvor Kystvejen nu løber. Kollegiet fik sine første indflyttere i 1948. Et slags motto for Petersen var, at “de rigdomme, en mand samler sig, er betroede midler”, og han havde da også allerede i 1928 stiftet et andet stort legat “P. Carl Petersens Fond” til fremme af lægevidenskaben. Herudover stiftede han i 1915. Helbredelsesfondet med penge til at hjælpe tuberkulose-ramte.

I 1942 sad den 79-årige Petersen alene tilbage på Skovbakken. Hans første hustru Hortense døde i 1919. Filleule, Petersens anden hustru, der først havde været hans husbestyrerinde, havde forladt ham. Et langt liv præget af hårdt arbejde og perioder med svær tuberkulose nærmede sig sin afslutning. Petersen havde skabt en formue på kaffehandel – parken omkring Skovbakken var på ca. fire tdr. land, der var palmehus og strand, og huset var fyldt med kunst og antikviteter. Petersens stedsøn af første ægteskab kunne have arvet Skovbakken, og meget havde da set anderledes ud – uden at man kan sige hvordan. I et af sine sjældne interview sagde han den 6. september 1942 følgende til Politiken i forbindelse med afsløringen af planerne for Skovbakken: “Jeg elsker dette sted, og jeg har set hvorledes det er gået med så mange andre store ejendomme. Jeg kunne ikke tåle den tanke, at Skovbakken skulle udstykkes, og parken fyldes med husblokke. Derfor har det ligget mig på hjerte, medens jeg endnu selv kan træffe en bestemmelse om Skovbakkens fremtid, at skabe sikkerhed for, at den kan bevares i sin nuværende skikkelse og samtidig kan blive til gavn for en del af den ungdom, der frem i tiden skal føre det danske samfund. Således fik jeg den tanke, at ejendommen efter min død skulle anvendes til et kollegium for unge studerende.”

Grosserer P. Carl Petersen blev født i Landskrona den 2. oktober 1863 af danske forældre. Han voksede op under ganske beskedne kår, og i en alder af 9 år mistede han sin far, købmand Bertel Petersen. Moren bosatte sig i Flensborg, hvor Petersen kom til at gå i skole, og hvorfra han tog præliminæreksamen. Som 15-årig kom han i lære hos købmand Sophus Riber i Svendborg, og her fik han sine første erfaringer indenfor handel, det erhverv, han senere skulle komme til at beherske til fuldkommenhed. Efter læretiden og et par år som kommis hos Købmand Riber fik han til opgave at lede og organisere oprettelsen af Singer Symaskine og Cycle Co.’s agenturer i jyske byer. I 1888 rejste han til København for at etablere sig som selvstændig. Han begyndte meget småt i et kontorlokale i Vester Voldgade 11 til en leje af kr. 30 månedligt. Et angreb af gigtfeber var ved at slå ham helt ud, men hans søster og gode venner hjalp ham gennem den vanskelige periode. Han forsøgte sig nu indenfor flere brancher, men usolide kunder og upålidelig medhjælp truede med at slå ham ud på ny. En dag lykkedes det ham at få afsluttet en vellønnet forretning på et parti kaffe, og dermed påbegyndelsen af den agenturvirksomhed, der under navnet “Firma P. Carl Petersen” i årenes løb udviklede sig til et verdensfirma med repræsentationer over hele Europa. Efter et langvarigt rekreationsophold på Vejlefjord Sanatorium stiftede Petersen sammen med kaffeeksperten Hans Jørgensen i 1896 det kendte kaffebrænderi A/S Nordisk Kaffe Kompagni, som senere udvidedes meget betydeligt med filialer i både ind- og udland. I 1908 blev Petersen administrerende direktør for dette selskab og tillige formand for selskabets bestyrelse. Grosserer P. Carl Petersen var ved sin død i 1945 kommandør af dannebrog af 1. grad og dannebrogsmand.