Strandvejen 263

FUNDRAISING

P. Carl. Petersens kollegium udgøres af en stor bevaringsværdig villa og en mindre bolig (tidligere gartnerbolig). Begge er over 100 år gamle, og derfor er der løbende et behov for vedligeholdelse. Beboere og bestyrelse føler et stort ansvar for at bevare kollegiet i en stand, så også fremtidens studerende kan få glæde af den smukke bygning og den flotte natur.
Da kollegiet ikke har andre indtægter end beboernes månedlige betaling af husleje, er der meget begrænsede midler til at opretholde disse opgaver, og der er derfor et stort behov for at søge fondsmidler. Kollegiet har derfor, i samarbejde med bestyrelsen, en nedsat fundraisinggruppe bestående af 3 kollegianere, der har som mål at rejse penge til kollegiet.

På nuværende tidspunkt, er vi igang med at ansøge diverse fonde til en gennemgribende renovering af kollegiets Gartnerbolig/anneks. Holm & Grut Arkitektfirma rådgiver os om dette projekt, og hjælper os med at udforme projektmateriale til fondsansøgning.

Fonde der har støttet kollegiet:

  • A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
  • AUGUSTINUS FONDEN
  • KNUD HØJGAARDS FOND
  • AAGE og JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND